Om REFA

Vi utgår ifrån din verklighet. Ett företags framgång handlar om att hantera risker, möjligheter och regelverk. Anpassat till respektive bransch och marknad. Vi utgår alltid från varje kunds förutsättningar och verklighet.