Slide background
Slide background

REFA Revision AB hjälper idag mer än 500 företag med olika uppdrag, exempelvis redovisning, moms, bokslut, deklarationer, löner och revision.

Om REFA Revision AB

Det ska löna sig att anlita oss. Både för att vi har en ambition att ständigt förse våra kunder med värdefull information som kan få stor betydelse. Men också för att vi tar hand om det svåra och gör det enklare för dig som företagare att ägna dig åt det som driver bolaget framåt.

Byråns startade för drygt 50 år sen och drevs av Bengt Andreasson. Han lyckades väl i sitt värv, trots att han som infödd Stockholmare ibland var tvungen be klienterna att både tala tydligt och långsamt. Men kommunikationen fungerade och antalet klienter växte stadigt. Både genom hårt arbete och förvärv av revisionsbyrå i Kristianstad.

 • Lokalt

  Huvuddelen av vår verksamhet ligger i norra Skåne och södra Småland. Med närhet till alla våra kunder har vi möjlighet att erbjuda en ständig visuell dialog i alla frågor som rör utveckling och drift av respektive företag.

 • Erfarenhet

  Vi är sjutton personer som står till ert förfogande med besökskontor både i Osby och Karlskrona. Våra revisorer har en gedigen erfarenhet och därmed också svar på de flesta frågor.

 • Små & stora

  Bland våra kunder finns både stora och små företag. Alla med varierade erfarenheter och förutsättningar. Det ger oss en speciell kompetens som stärker oss i alla de samarbeten vi har med våra kunder. Samt ger våra kunder en trygg och utvecklande partner i ekonomiska frågor.

 • Lönsamt

  Vårt arbete skall vara lönsamt för våra kunder. Både vad gäller de råd vi ger och den tid våra kunder kan ägna åt att utveckla sitt företag istället för att läsa och hålla sig uppdaterad kring allt det som ingår i redovisning och revision.

© Copyright - REFA Revision AB