Behandling av personuppgifter

När personuppgifter behandlas har den personuppgiftsansvarige en skyldighet att lämna viss information till de registrerade..